Smiley face

Servidor d'identitats de l'Institut Montgròs


Aquesta és la pàgina dels Portafolis d'Aprenentatge i Avaluació de l'alumnat de l'Institut Montgròs Cada alumne/a de l'institut disposa d'un portafolis personal digital on ells/es i les seves famílies poden fer seguiment constant i continuat dels aprenentatges i de la consecució de les competències (procés d'avaluació trimestral).

Per accedir al seu compte faci click a sobre de l'enllaç que hi ha a la part superior dreta d'aquesta mateixa pàgina.